मित्राची बायको संगिताबरोबर केला संभोग

मित्रानो व मैत्रिनींनो अमितचा नमस्कार, मी तुम्हाला आज माझ्या आयुषात धडलेली गोष्ट्र सांगनार आहे. माझा एक मित्र मिलींद माझ्या शहरात माझ्या जवळच राहण्यास आला होता. मला खुप आनंद झाला कि मित्र भेटेल व त्याची बायको संगिताला सुध्दा रोज बघता येइल कारण सुध्दा तसेच होते. संगिता तारूंण्याने मुसमुसली सेक्स बाॅम होती. तिचा केतकीचा रंग, तिचे बाॅल, गांड व पुच्ची एकदम भारीच होते. मित्रांनो आपण ही कहानी नाॅनव्हेस्टोरी डाॅट काॅम वर वाचत आहात.

मिलिंद व संगिता माझे व्हॅटसॅप मित्र होते. रोज गुडमाॅर्निग, गुडनाइट होत असे. एक दिवस संगिताचे गुडमाॅर्निग पाहुन मी उडालोच कारण तिने मला ब्लु फिल्मची क्लिप पाठवली होती. मग आम्ही एकमेकांना नाॅनव्हेज जोक, चित्रे व व्हीडीओ पाठवु लागलो. ति माझ्या बरोबर खुपच मोकळेपणे बोलू लागली.

एक दिवस मी आॅफिसमधे असताना संगिताचा मला फोन आला कि किती दिवस आपण दुसर्याच्या ब्लु फिल्म पाहायच्या आज तुझा मित्र दोन दिवसा करता बाहेर गावी गेला आहे. तुला मि मला झवण्याचे आमंत्रण देते. मी काही काही विचार न करता संगिताचे आमंत्रण स्वीकारले. मित्रांनो आपण ही कहानी नाॅनव्हेस्टोरी डाॅट काॅम वर वाचत आहात.

Also read Marathi – गावाकडची काळी मैना

ठरल्याप्रमाणे मी रात्री मित्राच्या धरी गेलो. संगिता माझी वाट पहात होती तिने मी धराची बेल वाजवण्या आधीच दरवाजा उधडला. तिने ट्रांसपरंट निळ्या रंगाचा गाउन धातला होता. त्यातुन तिच्या डार्क निळ्या रंगाची ब्रा व निकर स्पष्ट दीसत होते. संगिताने मला व तिला जेवन वाढून धेतले. मझे जेवणात लक्ष नाही हे तिने ओळखले होते. मी पटकन जेवन उरकले संगिताची आवराआवर झाल्यावर मि तिला पटकन उचलून बेडरूम घेउन गेलो.

बेडरूम गेल्यावर सगिताने तिचे सर्व कपडे काढून टाकले. संगिताचे घुमटाकार गोल बाॅल, चाफेकळीसारखी पुच्ची व छोट्या टेकड्या सारखी गांड पाहु माझा बाबुराव चडीत वळवळु लागला. मग मी सुध्दा माझे सर्व कपडे काढले. माझे पिळदार व्यायामाचे शरीर व ८” लांब आणि २” जाड लवडा पाहुन संगिता मनोमन आनंदीत झाली. संगिताचे बाॅलचे निप्पल व गुलाबी ओठ चोकुन मनसोक्त रसपान केले. नंतर तिची चाफेकळी सारखी सुंदर पुच्ची चोकली.

मग तिनं न राहवून माझा तोंडात माझा लवडा धेउन आधाश्या प्रमाणे चोकायला सुरवात केली. तिच्या तोंडाच्या गरम स्पर्शामुळे मला स्वर्ग सुख मिळत होते. बराच वेळ चोकल्यानंतर मी तिच्या तोंडात विर्य सोडले. तिनं ते सगळं पिऊन टाकले. मित्रांनो आपण ही कहानी नाॅनव्हेस्टोरी डाॅट काॅम वर वाचत आहात.

थोड्यावेळ थांबुन मग तिच्या दोन तंगड्या वर करून माझा लवडा संगिताच्या पुच्चीवर ठेवला. त्यांवर ति म्हणाली “अरे नुसता ठेउ नकोस आत सार फाडून माझी पुच्ची. ” मग मला चेव आला. मी संगिताच्या अंगावर ओणवा होउन तिचे नाजुक ओठांचा ताबा घेत चोकु लागलो व तिचे दोन्ही स्तन दाबत खाली एक दणका दिला.

ति ” अग आई ग ” असे म्हणाली पण तिचे तोंड माझ्या तोंडात होते त्यामुळे आवाज बाहेर आला नाही. मग मी जोर लाउन जोराचा दणका दिला मग माझा पुर्ण लवडा आत गेला. संगिताची पुच्ची वेदनेने दुखत होती पण मी जोरजोरात मागेपुढे करत होतो.

थोड्या वेळाने तिला कुत्र्यीसारखे करण्यास सांगुन लवडा तिच्या गांडीच्या भोकात घुसवला व जोरजोरात मागेपुढे करत होतो. तेव्हा संगिता म्हणाली ” अरे किती धासतोस आता पाणी तरी सोड ” मी तिकडे लक्ष न देता मनसोक्त संगिताची गांड मारली व नंतर विर्याचा फवारा तिच्या ढुंगणात सोडला.

अशी मी व संगिताने मजा केली.

तिचा नवरा बाहेर गावी गेल्यावर एकमेकांना परत भेटण्याच्या बोलीवर निरोप घेतला.