गावाकडची काळी मैना

आजपर्यंत इंटरनेट वर खूप साऱ्या कामुक कथा वाचल्या पण त्यातल्या फार थोड्याच मला खऱ्या वाटल्या.ज्यांना लेखनाचा ल vpn माहीत नाही असे अडाणी लोक लिहायला लागल्यावर असच होणार. इंटरनेट वरील बहुतांश कथा खोट्या असुदे पण खूपच वेगात घडतात .त्यांची स्टोरी लाईन खुप वेगात पुढे जाते. marathi katha lund in hindi

त्यामध्ये मजा येत नाही.आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या गोष्टीतल्या सर्वच स्त्रिया गोऱ्यापान मोठे स्तन असलेल्या असतात.प्रत्येक पुरुषाचे लिंग हे पोर्न मधल्या लोकांसारखे मोठे असते.पण प्रत्यक्षात मात्र ते तेवढे नसते हे आपल्याला पण माहितेय.असो मी तुमचा जास्त वेळ घेत नाही आणि आता माझी गोष्ट सुरू करतो.

आनखी एक गोष्ट,ही कथा खरी की खोटी ते मी आता सांगणार नाही ते तुम्ही मला ईमेल करून सांगा जरा डोकं चालवा.आणि इथून पुढं मी तळागाळातील मराठी सुरू करणारे तेव्हा मजा घ्या. तर ही घटना किंवा या घटना घडल्या २०१६ ला.कराड आणि कोल्हापूर च्य्या मधे माझ गाव येत म्हणजे ते माझ्या वडिलांचं गाव नाही कारण मी कोल्हापूर लाच शाळा आणि कॉलेज ला असल्याने आठवी पासून माझ्या आजी आजोबांकडे (आईचे वडील) राहायचो.नंतर विद्यापीठात हॉस्टेल मध्ये राहायचो.२०१५ ला एम.बी. ए. ची पदवी घेवून मी पुण्याला कामानिमित्त गेलो.

जवळपास एक वर्ष मी कसलीच सुट्टी घेतली नव्हती सतत काम काम करत होतो त्यामुळे आता चांगला एक महिन्याच्या सुट्टीसाठी गावाला जायचं ठरवलं.मस्त गावाला मित्रांसोबत मजा करायची दारू प्यायची पार्ट्या करायच्या अस ठरवून मी गावाला गेलो.गावच्या घरात मी आजी आणि आजोबा असे तिघे जनच असायचो कारण मामा आणि मामी मुंबईला असायचे ते कधीतरीच गावाला यायचे. marathi sex stories insist katha

गावाला येऊन पूर्ण मजा करायला सुरुवात केली.खंत फक्त एवढीच होती की कॉलेज समोल्यापासून कुणाला ठोकल नव्हतं.मला या सुटीत पूर्ण मजा घ्यायची होती.कॉलेज मधली माझी मैत्रीण जीला मी खूप वेळा झवल होत तिला पूर्ण झवून काढायचं होत. ती कोल्हापूर मधली होती.खूपच खाजडी होती माझ्यानंतर तीन न जाणे किती जणांना लावून घेतले होते पण काय करणार एकदा झवायची सवय लागली की मुठ्या पण मारू वाटत नाही.पण तिला झवयचा योग काय त्या सुटीत आला नाही.आता मुख्य गोष्टी कडे वळतो.गावाला येऊन तीन चार दिवस झाले असतील.

बाबांच्या शेजारी एक कार्यक्रम होता आजी आणि बाबा तिथेच गेले होते. मी आदल्या रात्री फुल तराट होऊन झोपलो होतो त्यामुळं दुपारी २ वाजता उठलो असेन उठून अंघोळ करून कमरेला फक्त टॉवेल गुंडाळून कबाटाच्या आरश्या समोर उभा होतो आणि केस नीट करत होतो . कबाट एकदम घराच्या दरवाजा समोरच होते आणि दरवाजा पण उघडाच होता.मी माझ्या नादात होतो.इतक्यात दरवाज्यातून ज्योती मामी आत मधे आली.मामी म्हणजे तसे मला त्या काहीच लागत नव्हती पण बाबांच्या शेजारीच राहायच्या म्हणून मी तिला मामीच म्हणायचो.

ज्योती मामी सरळ आत आली आणि मी तिच्याकडे बघतच राहिलो वर्ण एकदम काळा होता .बांधा सडपातळ.चेहरा साधारणच होता. साडी नेसली होती जी ती नेहमीच नेसायची.भांगेत कुंकू होते कपाळावर टिकली.नाकात नथ घातली होती.तिने लावलेल्या पावडरचा सुगंध संपूर्ण खोलीत पसरला होता.जेमतेम तीन मिनिट ती माझ्याशी बोलत होती. त्या तीन मिनिटात एकदम सडपातळ बांध्याची काळी दिसायला पण साधारण बाई मला खूपच अवडून गेली होती.मी एकटक तिच्याकडे बघत होतो ते तिला त्यावेळी जाणवले का नाही ते मला माहित नाही पण मला मात्र त्या खूपच आवडली होती.ते म्हणतात ना ओप्पोझीट आत्रॅक्ट्स तस काहीस झालं मला.मी त्या साधारण बाई कडे आकर्षित झालो. marathi chudai katha

यापूर्वी सुधा मी तिला कित्तेक वेळा बघितले होते.कित्येक वेळा मी तिच्याशी बोललो होतो.तिच्या घरी बसलो होतो पण कधीच मला अस जाणवलं नाही पण आज का कुणास ठावूक त्या गावाकडच्या काल्या मैनेने मला वेड लावले होते.ते फक्त शारीरिक आकर्षणच होते. माझ्यापेक्षा फकत आठेक वर्षांनी मोठी असेल. ती मला जेवायला बोलवाय आली होती. थोडा वेळ ती माझ्याशी बोलत थांबली होती त्या वेळात तिने मला खूप काही प्रश्न विचारले की कधी आलास, आल्यापासून दिसला पण नाहीस ,घरी का आला नाहीस वगैरे . मी फक्त थोडक्यात उत्तर देत होतो कारण टॉवेल मधे माझा बूल्ला पूर्ण ताठून उभा होता.

ते बहुतेक तिला जाणवले असावे. ती थोडी नजर दुसरीकडे करून बोलत होती.मी लगेचच तिला जेवायला येतो म्हणून सांगितले .ती तेथून गेल्यावर पटकन कपडे घातले आणि जेवायला गेलो.बहुतेक सर्वजण जेवले होते आम्ही थोडेजनच जेवायचे राहिलो होतो.मी तिथे गेल्यावर लगेचच तिनेच मला जेवायला वाढले.खूप जेवायला घातले मला.संपूर्ण जेवण संपेपर्यंत मी तुझ्याकडेच बघत होतो.तिलाही बहुदा हे समजले असावे.जेवण उरकून घरी आलो आणि सरळ बाथरूम मदे जाऊन तिज्या नावाची मुठ मारली.

खूप दिवसांनी मुठ मारली होती.ठरवलं होत की फक्त ठोकायच पण हिन मला एवढं वेड केलं होत की काय सांगू मला रहावलच नाही.त्यानंतर एक दोन दिवस असेच गेले.रात्री फुल पार्टी करून मी घरी झोपायला येत होतो.मी काय जास्त सुधित नव्हतो. घरामागुन मोकळ्या शेतातून मी माझ्या घरामागे आलो आणि तिथेच लघवीला उभा राहिलो.शेजारच्या घरातली म्हणजेच ज्योतीच्या घरातली मागची लाईट चालू होती.तिथून सर्व उजेत आमच्या घरामागे पण येत होता.घरामागे तर मला कोणीच दिसल नाय मी पण खूप तिडमदत होतो.मी धार मारायला सुरुवात केली इतक्यात ज्योती मामी दरवाजा उघडून बाहेर आली.मी अर्धा नशेत असल्याने मला काय अर्धा ताठरलेला लवडा आत घ्यायची सुध नव्हती .

मी तसाच तीज्याकडे बघत निर्लज्जपणे मुतत होतो.तिने पूर्णवेळ दरवाज्यात उभे राहून माझा तमाशा बघितला.पण आश्चर्य तर तेव्हां घडलं जेव्हा ती माझ्यासमोर मुतायला बसली.तिच्या मुटाचे आलेले ओघोळ बघत मी तसाच उभा राहिलो लवडा हातात घेऊन,ती मुटताना पण माझ्याकडेच बघत होती.मी पण तसाच लवडा बाहेर हातात घेऊन उभा होतो.बहुदा दारूचा परिणाम असावा .तिला मुतताना बघून माझा पूर्ण ताठुन उभा राहिला होता.मुतून झाल्यावर ती घरात गेली आणि लाईट बंद केली.मी सुधा घरात जाऊन झोपलो.सकाळी नेहमी प्रमाणे उशिरा उठलो.अंघोळ करून बाहेर आलो तर आजीने मला सांगितलं की ज्योती मामी आली होती आणि तिला घर साफ करायचं आहे घरातला बेड उचलू लागायला तिला माझी मदत पाहिजे म्हणून.