माझ्या काकीची गोष्ट-३

माझी आणि काकीची आता चांगलीच जोडी जमली होती. जेव्हा कधी एकांत मिळेल तेव्हा आम्ही मजा करायचो. माझ्यावर खूप प्रेम करायची ती. मीही तिला मनसोक्त पणे घ्यायचो. कधी एक दिवस असा गेला नाहीकी मी तिच्या अंगाला हात लावला नाही. कधी ती स्वयंपाक करताना मागून घट्ट मिठी मारायचो, तेर कधी ती कपडे धुताना वाकलेली असली कि हळूच जाऊन तिचे बॉल कुरुवाळायचो. कधी भांडी घासत असताना तिच्या तोंडावरून लंड फिरवायचो. पिहले भाग मध्ये काकू माझ्या लवडा हाथात घेउन चोखत होती… kaaki kaku la aadvle hotmarathistories aani hot sex story.

मी तिला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ब्रा आणि पटिस सुद्धा आणून दिल्या होत्या. घरात आह्मी दोघेच असताना ती त्या मला घालून दाखवायची. आणि मी खाटेवर बसून लंड काढून बसायचो. काकी फॅशन शो मध्ये दाखवतात तशी गांड हलवत यायची खाली वाकून बॉल दाखवायची. कधी पाठि वळून गांड दाखवायची. कधी चड्डी खाली घेऊन पुच्चीवरचे केस दाखवायची. मला चेतवायची. आणि माझा लंड एकदम कडक झाला कि एका पायावर उभी राहून दुसरा पायाने माझा लंड कुरुवाळायची. आणि अतिशय मादक आवाजात बोलायची. हाताने स्वतःची पुच्ची कुरुवाळायची. kaaki sexy story

तिच्या अशा करण्याने मी चांगलाच तपायचो पण मला असा तडपताना पाहून हसायची. जेव्हा तिला मूड असायचा तेव्हा मला किस करून लंड हातात पकडून हलवायची. कधी कधी चोखून द्यायची. माझा लंड एव्हडा कडक झालेला असायचा कि मी पटकन झडायचो. आणि मग ती पुन्हा खो खो हसायची.

पुन्हा संपूर्ण नागडी होऊ नाचून दाखवायची. नाचताना पुन्हा पुन्हा तिची केसाळ पुच्ची माझ्या तोंडासमोर आणायची. मी पुच्ची चुंबण्यासाठी पुढे गेलो कि मागे होऊन मला ढकलायची.

मला म्हणायची कशी नाचतोय मी सांग ना.

मी: काकी मस्त नाचतेयस . माझ्या कडे ये ना, माझ्या मांडीवर बस ना.

काकी: नाही रे आता नको. उद्या करूया. तू तुझा असाच हातात धर. आणि वर खाली हलव.

आणि आपली गांड माझ्या लंडावर घासायला सुरुवात करायची. आता तिची पाठ माझ्याकडे असायची .मी उठायचा प्रयत्न केला तेर पुन्हा मला ढकलायची. आणि माझे हात स्वतःच्या बॉल वेळ ठेवायला सांगायची. अशावेळी तिने ब्रा घातली नसे. एखादी ओढणी किव्हा साडीचा कापड छातीवर असे. त्यामुळे खूप सेक्सी वाटायचे. तिचे ते हिंदकळणारे बॉल गोंजारताना मजा यायची. हा खेळ फार वेळ चालायचा. hindi sexy story kaaki

काही वेळाने मी अजूनपर्यंत दाबून ठेवलेला रस उफाळून यायचा आणि मी माझी पिचकारी काकीच्या गांडीवर सोडायचो.. तेव्हा ती फार आनंदित व्हायची. आणि हसत हसत धुवायला निघून जायची.

एका दिवस काकांना गावावरून तार आली कि जमिनीच्या संबंधित काही केस चालू आहे आणि केसची date आहे, लगेच निघून या. काकी खर्च होणार म्हणून नाराज होती. तिला काकांना गावी जाऊ द्यायचे नव्हते. संध्याकाळी काका घरी आल्यावर काकींने खूप तमाशा केला. काकांना फार बोलली. तुम्ही जा तिकडे गावाला मजा करायला . इकडे आह्माला राहू दे उपाशी . गावची भर करा. कसल्या केसेस आणि कसले काय. आपल्याला काही फायदा नाही त्याचा.

त्यादिवशी काका आणि काकी चे भांडण झाले. काका रागाने निघून गेले कामावर.

मी ऐकत होतो माझ्या मनात वेगळेच विचार चालू होते. काका जाणार म्हणजे आठवड्याभराची फुरसत होती. त्या काळात काकीला मनसोक्त उपभोगता येणार होते. म्हणून माझ्या पोटात गुदगुल्या होत होत्या. sexy marathi kaaki

मी काकीला म्हणालो का ग काकांना जाऊ दे ना गावाला, नाहीतर ते कोर्टवाले action घेतात. पकड वॉरंट काढतात. ती माझ्या कडे संशयाने बघू लागली. तिला समजले माझ्या मनात काय चाललंय. मी तिला डोळा मारला. आणि चोरून फ्लॅइंग किस दिला. तिने तोंड वेडावून दाखवले. आणि ठेंगा दाखवला.

मी तिला म्हणालो पैशाची चिंता करू नको . माझा ह्या महिन्याचा पगार झाला कि मी तुला सर्व पैसे देतो. तिचा चेहरा जरा खुलला.

ती म्हणाली अरे पण तू कशाला देणार. तू तर दर महिन्याला देतोस ना त्यापेक्षा जास्त मी कसे घेणार.

मी : अरे असे काय मी पण या घरात राहतो ना. मला पण काहीतरी करू दे. तुला पैसे कमी पडत असतील तर मी दिले तर काय झाली.

काकी : बरं बरं , पण त्या बदल्यात तुला जास्त काही मिळणार नाही. असे म्हणून माझ्या कडे तिने एका कटाक्ष टाकला नई गालातल्या गालात हसू लागली.

मी: अच्छा ठीक आहे पण नेहमी जे मिळते ते तर मिळेल ना.

काकी : बघू..

तिने माझ्या गालाला एका चिमटा काढला आणि म्हणाली चावटपणा करू नकोस.

मुले घरात होती नाहीतर मी तेव्हाच तिला घट्ट मिठीत घेतली असती. marathi kaaki zavli

दुसऱ्याच दिवशी मित्राकडून १००० रुपये घेतले आणि काकीला दिले म्हटले काकांना गावाला जाण्यासाठी हे पैसे घे. तिने गपचूप ठेऊन घेतले. मी मनात म्हटले चला आता आठवडाभर आपल्या ठोकायचे तिकीट मिळाले. त्याच संध्याकाळी काकांनी तिकीट काढले आणि दुसऱ्या दिवशी गावाला गेले. मीच एसटी स्टॅन्ड वेळ पोहचवून आलो. येताना नाचतच आलो.

आता मला बिअर पिण्याची सुद्धा सवय लागली होती. जाताना एका बिअर पण मारली. धुंदीत घरी आलो. रात्र झाली होती. मुले आणि काकी झोपली होती. मी दरवाजा ठोकला तेव्हा काकीने दर उघडले आणि नेहमीप्रमाणे मी तिच्या अंगचटीला गेलो. तिच्या सर्वांगावरुन हात फिरवला. बोचे दाबले. काकीने विचारले वास कसला आला? पिऊन आलायस का? मला हे बिलकुल आवडत नाही बाजूला हो. मला तिने ढकलले आणि जाऊन झोपली. मी स्वतःवरच वैतागलो. काकी मला जवळ घेत नव्हती. दुसऱ्या दिवशी मला सुट्टी होती मी मनात एका योजना आखली.

दुसऱ्या दिवशी काकी माझ्याशीबोलत नव्हती. मी तिची माफी मागितली. असे पुन्हा करणार नाही म्हणालो. आणि आज फिरायला घेऊन जाण्याचे वाचन दिले. काकी कुठेच बाहेर जात नसे . तेव्हा फिरण्याचे नाव ऐकून तिला बरं वाटले. त्या दिवशी मुले शाळेत गेल्यावर आम्ही दोघे एकमेकांच्या बाजूला कॉटवर झोपलो. तिने केस मोकळे सोडले होते. सुती तलम साडी नेसली होती. ब्लॉऊस पण अगदी पातळ कपड्याचा होता. त्यातून तिने आत घातलेली काली ब्रा स्पष्ट दिसत होती. तिच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव सांगत होते कि ती प्रणयाला आसुसलेली होती. ती पाठीवर झोपलेली होती आणिएक हात डोक्याखाली होता त्यामुळे तिची एक काख संपूर्ण उघडी होती. तिचा घामाचा मादक वास मला पेटवत होता. मी एकटक तिच्या चेहऱ्याकडे बघत होतो. तिच्या केसांशी खेळात होतो. kaaki la aavdle majhe lund story

तू किती मस्त दिसते आहेस. काकी गालातल्या गालात हसत होती. मी एक हात डोक्या खाली घेऊन कुशीवर जरासा तिला खेटून झोपलो होतो. तिने एक पाय घुडग्यात दुमडला, तिची साडी जराशी वर झाली. एक पाय थोडासा उघडय पडला. मी माझा पाय तिच्या पायावर घासला आणि तसाच पायावर पाय ठेऊन तिला अधिक खेटून तिच्या छातीच्या बाजूला झुकलो. तिचा श्वासोश्वास वाढल्याचे जाणवत होते. मी हळूच तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले. हात तिच्या छातीवर फिरवू लागलो.

जसजसा माझा हात तिच्या स्तनावरुन फिरत होता ती अधिकाधिक पेटून उठत होती. मी हळूहळू हात खाली घेत होतो. आता तिच्या पोटावरून हात फिरवत मी तिच्या कमरेवर आणला. तोपर्यंत तिचे ओठ चोखणे चालूच होते. तिच्या साडीच्या निर्णय जिथे खोचल्या होत्या त्या जागेवर मी हात आत घातला आणि निर्णय सोडल्या. साडी अस्ताव्यस्त झाली. तिने मिठी अधिक घट्ट केली.

मी पुन्हा एकदा तिचे बॉल दाबू लागलो. ब्लॉऊसे वरून तिचे स्तनाग्रे घट्ट झाल्याचे लक्षात येत होते. मी बाहेरूनच तिच्या स्तनाग्रावर चिंता घेतला. ती आवेगाने स्स्स्सस्स्स्सस काय करतोयस म्हणाली. नको ना रे.. त्या नाकारताच होकार होता. मी तोंड हळू हळू बॉल वेळ आणले आणि एक एक बॉल चुंबू लागलो. तिच्या ब्लॉऊसचे हुक उघडले. तिच्या काळ्या ब्रा मधून डोकावणारे तिचे त्यांचं उरोज मला वेड लावत होते. मी पिसाटल्यासारखा तिला खाऊ लागलो.

काकी : रमेश असा का करतोयस . मी कुठे पळून जात नाही . एव्हडी घाई का करतोस . हळुवारपणे कर ना.

मी: काकी मला khup प्रेम करायचे आहे तुझ्या वेळ. मला तुझे संपूर्ण शहरात चालायचे आहे.

काकी : अरे हो पण हळू ना..

माझ्या चेहऱ्यावरून हात फिरवत ती म्हणाली. मी तुझीच आहे. अजून चार दिवस आपण मजा करू. एव्हडी घाई करू नकोस. मौसी की चुदाई kaaki

मी पुन्हा तिच्या कुशीत माझे डोके घुसवले आणि बॉल च्या खालच्या भागावर चावलो. तिच्या योनी प्रदेशावर हाताने चोळू लागलो. तीची साडी आता पूर्ण सुटली होती आणि ती ब्रा आणि परकर वर होती. परकराची नाडी लूज झाल्यामुळे तिने आत घातलेली लाल कलरची चड्डी दिसत होती. माझे तिकडे लक्ष गेल्याबरोबर तिने परकर नीट करायचा प्रयत्न केला. पण मी लगेच तिचा हात धरून खाली वाकून तिथे चुंबन घेतले. तिचे डोके आवेगाने पाठी गेले तिने माझे डोके धरले .. आणि आह्ह्हह्हह्हह्ह काय करतोस रे.. मला गुदगुल्या होताहेत..

असं म्हणून तिने माझ्या लंडाला हात घातला. लंड काढून हातात घेऊन कुरवाळू लागली. माझा लंड चांगलाच लांब होता आणि जाडजूड सुद्धा . काकी माझ्या प्रेमात पडली त्याचे कारण खरंतर हा लंड होता. तिला माझा लंड खूपच आवडायचा

लंडाच्या सुपड्यावर काकी जीभ फिरवू लागली. माझ्या अंगातुन शहारे आले. मी तिच्या डोक्यावर हात फिरवू लागलो. अह्ह्हह्हह्ह अससच खा माझा लंड काकी मस्तत्त्त्त वाटतंय ..

काही वेळातच तिने माझा पूर्ण लंड तोंडात घेतला आणि चोखु लागली. हाताने गोट्या कुरवाळू लागली. ती लंड तोंडात मस्त घोळवत होती. लाळ गेल्यामुळे माझा लंड पूर्णपणे ओला झाला होता. ती आता जोरजोरात आत बाहेर करूलागली. आता कुठल्याही क्षणी माझा गळणार मी अह्ह्हह्हह्ह काकी माझा गळणार आहे. अस्साच खात राहा माझा संपूर्ण जूस पिऊन ताक. मज़े संपूर्ण शरीर थथरले आणि दुसऱ्याच क्षणी माझ्या चिकाची धार तिच्या तोंडात उडाली. लंड तोंडात खाऊनच ती माझ्या कडे पाहून हसली.. माझा रस तिच्या तोंडातून खाली गालात होता.. आणि ती हसत हसत तोंडात रस आनंदाने गिळत होती. एका हाताने स्वतःच्या सर्वांगावरुन हात फिरवून माझा रस बॉल वेळ चोळत होती.

मीही थकून तिच्या कुशीत पहुडलो आणि तिथेच मला झोप लागली. काकी माझा गळीत गात्र झालेला लंड अजूनही कुरवाळत होती.