आंटी आणि मी

हाय… माझं नाव राज आहे.. माझं वय 27 वर्ष आहे . ही माझी पहिलीच स्टोरी आहे.. कामुक आंटीची सेक्स कथा, आणि ही सत्य घटना आहे . आमचं गांव सातारा पासुन 10-12 किमी वर गाव आहे.. माझी काकू वैशू तिला मि आंटी म्हणत होतो.. तिची मि थोडी माहिती सांगतो.

तिच्या घरी अंकल आंटी आणि तिच्या दोन मुली एवढ तीचं कुटुंब आहे..

अंकलांची मोठी चारचाकी गाडी होती.ते वडाप करत असत आणि जर भाडे मिळाले तर ते लांब लांब चे भाडे मारत असतं त्यांचा व्यवसायच तो होता .त्यामुळे ते चार चार , पाच पाच दिवस , कधी पंधरा दिवस जसे भाडे असेल तसे बाहेरच राहतं असतं.. ती माझी लांबची चुलती होती .तरीही आम्ही एका घरच्या सारखं राहात होतो वागत होतो .आंटी च वय किमान 38-40 वर्षाच्या आसपास असेल .पण आंटी जास्त गोरी नाही पण दिसायला पण खूप आक्टिव आहे .तिची फिगर बघितली कि माणसं वेडीच होतात ..आता आपण स्टोरीकडे वळूया ….

माझं घर आंटी च्या घरच्या थोड्याच अंतरावर होतं त्यामुळे माझं सारखं येण जाण असायच .आंटी बद्दल माझ्या मनात अशी भावना कधीच आली नव्हती . एक दिवस आंटीची आई आजारी असल्यामुळे तिचा भाऊ आला होता आपल्या भाचीना एक महिन्यासाठी घेऊन जायला.आणि त्यात दिवाळीच्या सुट्ट्या ही होत्या .कामुक आंटीची सेक्स कथा आंटीच घर तस एवढही मोठं नव्हत. 1हॉल, हॉलला लागून 2 बेडरूम आणि त्या एका बेडरूम मध्येच बाथरूम होतं आणि टॉयलेट घरच्या बाहेर होतं.

आंटी चा भाऊ आला त्यामुळे मला अंकल बोलले कि तिचा भाऊ आला आहे त्यांच्या बरोबर तू बाहेर हॉल मध्ये झोप 2 दिवस .मि बोललो ठिक आहे .मि घरून जेवण केलं आणि आंटीच्या घरी गेलो.ते ही लोक जेवण करून बसले होते आंटी ने आमच्या दोघांचा बिछाना हॉल मध्ये टाकला आणि आम्हाला झोपा बोलली .आंटीच्या भावाने फूल ड्रिंक केली होती आणि मि बोलत बसलो आंटी आणि अंकल एका बेडरूम मध्ये झोपले आणि त्यांच्या दोन मुली शेजारच्या रूममध्ये झोपल्या आणि आंटीचा भाऊ पण ड्रिंक केल्यामुळे बोलत बोलत झोपला .रात्रीच्या 10:30 वाजल्या होत्या मि ही जरा वेळाने झोपून गेलो.

रात्री 2 च्या सुमारास मला कुणी तरी हळू हळू ओरडत असल्याचा आवाज आला मि जागा झालो .शेजारी बघितलं तर आंटीचा भाऊ एकदम शुद्ध नसल्या सारखा झोपला होता .मि उठलो आणि आंटीच्या रूम च्या दरवाज्या जवळ गेलो.रूम चा दरवाजा जुन्यातला आहे तो डबल पाकी आहे. मि त्या दोन्ही दरवाजाच्या फटीतून आत बघतील पाहतो तर काय आंटी खाली झोपली होती आणि अंकल तिची साडी वर करून तिची योनी चाटत होते. आणि आंटीच्या तोंडातून आवाज येत होता .

आस्स्स ईईऐ नको ना ईईईऐ

अस्सस्स्स्स्स्स आआईईऐ

पण अंकल ऐकत नव्हते ते जास्तच जोरात चाटत होते .हे सगळं बघून माझा लंड उठला होता.मि दरवाजा न कळत थोडा आता ढकलला त्यामुळे मला जरा स्पष्ट दिसू लागलं .
अंकल आंटी ला कीस्स करू लागले .आंटी ला सुचत नव्हते काय कराव आंटी ला बहुतेक कंट्रोल होत नव्हत. आंटी पण वेड्या सारखं कीस्स करत होती अंकलाणी आंटीची सगळे कपडे काढली आणि तिला नागडी केली .आणि ते ही नागडे झाले .आंटी ला त्यांनी खाली झोपवली आणि आंटीच्या यौणित(पुछीत)लंड घातला तस आंटी ओरडली

आई ग्ग्ग मेले s s s ईईई हळू घाला

अंकलानी हळू हळू धक्के मरायला सुरुवात केली तशी आंटी च्या तोंडातून सीस्काऱ्या बाहेर पडायला लागल्या

आ sss ईईई उफ्फ्फ दुखतंय आईऐग्ग

ह्म्ह्म्ह्म आहहहा हळू करा प्लिज ईईएव्ह्व्ह्व्ह्व्ह

आंटी अंकलाना जास्तच घट मिठी मरायला लागली होती .
अंकलाणी आंटी चा एक पाय खांद्यावर घेतला आणि जोरात धक्के मारायला सुरुवात केली ..

आईईईई ss s s मेलीईईऐ दुखतंय

ओ हळू करा कि ह्व्ह्व्ह्व्ह्व्ह्व्ह

ईईईई ऊऊऊफ्फ्फ्फ्फ्फ आईईईई ग्ग्ग्ग्ग फ्फ्फ्फ ऊऊऊऊओ

ऊओ ग्घ्ग्ग्घ्ग ईईईईईईईई न्क्क्क्क्क्कूओ

दहा मिनिटानी अंकल शांत झाले त्यांच पाणी पडलं तस आंटीनी त्याना खूप जोरात मिठी मारली आणि तसेच पडून राहिले …अंकल उठून बाहेर येणार तेवढ्यात मि माझ्या बिछान्यावर येऊन झोपलो …..

दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठलो तेव्हा आंटी ला मि बघितलं आणि मला तिच्याशी सेक्स करण्याची ईच्छा निर्माण झाली .दुसऱ्या दिवशी रात्री ही मि तिच्याच घरी झोपलो ..मि त्या रात्री खूप वाट बघितली पण त्यांनी काहीच केलं नाही शेवटी मि कंटाळून झोपलो ..2 दिवस होऊन गेले आंटीचा भाऊ आपल्या भाचीना त्यांच्या आजोळी घेऊन गेला .आता घरी फक्त अंकल आंटी दोघेच राहिले होते.पण मि तिथे आता झोपायला जाऊ शकत नव्हतो .अंकल सकाळी 7 वाजता घर सोडत असतं .आणि संध्याकाळी 9 , 10 वाजता घरी येत असत.मुली मामा बरोबर गेल्यामुळे आंटी एकटीच घरात राहीली.

आणि अंकल खूप भांडखोर असल्यामुळे त्यांच्याशी आमच्या शिवाय कुणीच बोलत नाही .मि दिवसा 12 च्या दरम्यान आंटीकडे गेलो तर मला पाण्याचा आणि बांगड्याचा आवाज आला मि हळूच दरवाजा लावला आणि आंटीच्या बेडरूम मध्ये गेलो तीचं बाथरूम बेडरूम मध्ये होतं .बघतो तर काय माझ्या समोर आंटी पूर्ण नागडी आंघोळ करत होती .माझा उठला असं वाटलं आता जावाव आणि आंटी ला झवाव पण मि तिला डोळे भरून बघितलं आणि तसाच घरी आलो आणि तिच्या नावाने टॉयलेट मध्ये जाऊन मूठ मारली …..आंटी सकाळची आंघोळ नव्हती करत तीचं टायमिंग 12 च होतं मग मि रोज तिला आंघोळ करताना बघू लागलो ….