काकांचा कड़क लवडा

मी अपर्णा , दिसायला पहिल्या पासून साधारणच पण माझ्या नजरेत एक आकृष्ट करायची ताकद आहे असं माझा नवरा म्हणतो. आता माझे वय ३२ वर्ष आहे. लग्न लवकर झाले म्हणजे २२व्या वर्षी. दोन मुले झाली. पण अजूनही लोक वळून बघतात. कुठेही चरबी साठलेली नाही. वक्षस्थळे फार मोठी नाही पण अगदी बारीकशी नाहीत. azun hot marathi sex stories aani marathi goshti saathi bookmark kara!

लग्नाअगोदर शेजारचे एक काका घरी यायचे. त्यांनी माझ्या डोळ्यातली एक चमक बघितली. त्यावेळी बहुदा १९ ची होते मी. पण छातीचे उभार तयार झाले होते. आणि वयात येताना जी हुरहूर असते , सेक्स विषयी जे आकर्षण असते ते मलाही होते.

एका दुपारी ते बाबांशी बोलायला म्हणूंन घरी आले मी नुकतीच कॉलेज मधून घरी आली होती. आई आतल्या खोलीत झोपली होती. बाबा बाहेर गेले होते. मी त्यांना म्हणाली काका बाबा नाहीत घरी तुम्ही संध्याकाळी या. ते माझ्याकडे बघत राहिले , मला माही समजेना. मी त्यादिवशी पांढरा टॉप आणि स्कर्ट घातला होता. काका म्हणाले असू दे गं. मी असाच आलो होतो. ते माझ्या जवळ आले अन पाठीवर हात ठेवला. नुकतीच मी ब्रा वापरायला लागली होते. त्यांच्या हातानं मला वाटते ब्रा ची पट्टी लागली . ते त्या पट्टीला चाचपू लागले. मला कससंच व्हायला लागले. मी म्हणाले त्यांना काका काय करताय. मी त्यांचा हात झटकला आणि त्यांच्या पासून लांब उभी राहिले.

अगं, अपर्णा असं करतेस मी सहज म्हणूं तुझ्या पाठीवर हात फिरवला शाबास म्हणत होतो. ते जवळ येत होते. मी सावध झाले. पण का कुणास ठाऊक मला त्यांचा स्पर्श पुन्हा हवासा वाटला. त्यांनी खांद्यावर हात ठिवलं तेवहा मी काहीच तक्रार केली नाही. त्यांच्या लेंग्यातला तंबू दिसत होता, ते अगदी जवळ आले आणि खानद्या वरचा हात आता माझ्या उरोजांवर ठेवला. आणि कुरवाळू लागले. माझ्या पायातले ट्रेन निघून गेल्यासारखे वाटत होते. काका नको मला कसतरीच हिते आहे.

\त्यानि अचानक एकदम मला जवळ घेऊन डोक्यावर चुंबन घेतले. माझ्याकडे अतिशय कामुक नजरेने बघू लागले. मलाही आता तो स्पर्श हवासा वाटू लागला. मांड्यामधे काहीतरी वेगळीच भावना होऊ लागली. काहीतरी वस्तू घेऊन मांड्यामधे घालून घासून घ्यावे असं वाटू लागले. माझे डोळे अर्धदवत बंद झाले. काकांनी त्यांच्या हाताची पकड माझ्या उरोजांवर जरा पक्की केली आता ते दाबू लागले. माझ्या तोंडातून सस सस्स्स्स स्स्स्स्स असं कामुक आवाज निघू लागले.

माझ्या नकळत मी एव्हडी तापले हते कि माझ्या उरोजांचे आकारमान वाढल्यासारखे भासू लागले. निप्पल्स ताठ झाले आणि ब्लाउसच्या आत मधून ते ब्लॉऊसच्या कपड्याला टोचत होते. जणू काही बाहेर येण्याची धडपड करीत आहेत. त्या ताठरलेल्या निप्पल्सना कुणीतरी धरून ओढावे असे वाटत असताना अचानक काकांनी माझ्या छातीवर हात नेला आणि माझे उरोज कुरवाळू लागले. माझे डोळे अर्धवट बंद होत होते. माझे शरीर काकांच्या शरीरावर रेलू लागले मला पाठी माझ्या नितंबावर त्यांचा थथरलेला लंड जाणवू लागला. मला खरंतर प्रेतायतना करायचा होता काकांना माझ्यापासून दूर ढकलण्याचा ‘तेरी मी तसे करू शकत नव्हते. आणि जणूकाही मी काकांचे असा कुरवाळणे एंजॉय करीत होते. मला त्यांच्याकडून माझे उरोज दाबून घ्यावेसे वाटू लागले. काका काय करताय सोडा ना. आह्हह्हह्हह्ह मला दुखते आहे.. काका नको ना.. प्लीज काका..

xxx marathi girl barobar sex che hot marathi sex stories!

आईची हलचाल जाणवली ती मला हाक मारत होती. तशी काका माझ्या पासून दूर झाले. मी माझे कपडे नीट केले. काकांनीही त्यांची पॅण्ट आणि शर्ट नीट केले..आई बाहेर आली.

आई:भाऊजी केव्हा आलात.

काका: हा काय आताच येतोय, किशा नाहीय ना मी येईन संध्याकाळी.

आई: अहो वाहिनी कशा आहेत.

काका; ती गेलीय गावाला कालच , आमच्या सासऱ्यांची तब्येत ठीक नाही म्हणून. येईल परवा.

आई: अहो मग तुमच्या जेवणाचे कसे काय..

काका: अहो आहेत कि हॉटेल बरीच , आणतो काहीतरी, मला एकट्याला लागतंय किती एव्हडे.

आई: अहो आमच्याकडे या ना जेवायला दोन दिवस त्यात काय एव्हडे.

काका: नको नको थँक यू. तुम्हाला कशाला उगीच त्रास.

आई; मग पाठवून देईन मी भाजी चपाती अपर्णाकडे.

तिचे हे बोलणे ऐकून काकांचे डोळे चमकले. आमची नजरानजर झाली.

काका: अहो कशाला तसदी घेताय, आणि अपर्णाला उगाच कशाला ..

मी त्यांच्या कडे बघत स्मितहास्य केले. ते समजून गेले.

आई: नाही हा. मी आज पाठवते दाब अपर्णाकडे.

काका खुश झाले, त्यांनी माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि आईच्या नकळत मला डोळा मारला. मला खूप लाज वाटली. पण एक हुरहूर मनात जागी झाली. मांड्यांमध्ये एक कळ आली. आणि योनी थरथरली.

मला असे पूर्वी कधीच झाले नव्हते. एक वेगळीच भावना होती ती. काका गेल्यानंतर बराच वेळ तंद्रीत असल्यासारखी वावरत होते. माझी छाती गच्च वाटत होती आणि स्तनामध्ये जडपणा आला होता. मांड्यांमध्ये काहीतरी घ्यावेसे वाटत होते. बाथरूम मध्ये गेले आणि चड्डी चाचपून बघितली.

बाथरूम मध्ये जाऊन मी चड्डी काढली आणि माझ्या योनीला कुरवाळू लागले. मस्त फीलिंग येत होते . योनीवरच्या उंचवट्याच्या आत बोटाने चाचपल्यावर एक अनोखी कळ उठत होती आणि तिथला फुगीर भाग उत्तेजित होत होता. छान वाटत होते. मी कितीतरी वेळ योनी कुरवाळत होते. अचानक आतून वेगळीच भावना निर्माण झाली माझे संपूर्ण अंग थरथरू लागले. आणि योनीतुन द्राव पाझरला . मला खूप गळल्यासारखे वाटू लागले. मी कपडे सारखे केले, चड्डी घातली आणि कॉटवर येऊन झोपले. शांत झोप लागली पण मांड्यामधे हुरहूर कमी होत नव्हती आत कुठेतरी काहीतरी घालावे असे वाटत होते. सारखा त्या काक्कांचा चेहरा डोळ्यासमोर येत होता.

hot marathi kudumba sex katha vacha marathi sex stories dot net var!

कधी एकदा संध्याकाळ होतेय आणि मी काकांकडे जातेय असे झाले होते. संध्याकाळी ७ वाजता आई म्हणाली अगं जातेयस ना काकांकडे पोळ्या करायला. मी उगीचच लक्ष नसल्यासारखे केले. आणि नंतर म्हणाली हो ग विसरूनच गेले. आता लगेच जाते. आरशात बघितले, केस नीट केले, टॉप जरा खाली खेचला जेणेकरून थोडीशी cleavage दिसेल. त्यावरून पातळ ओढणी घेतली. पायात चपला सरकवला आणि काकांच्या खोलीकडे निघाले. माझ्या पोटात फुलपाखरे उडत होती, काळीज धडधडत होते . काका आता काय करतील , मी त्यांना कुठपर्यंत जाऊ द्यायचे अनेक प्रश्न डोक्यात होते पण मी खूपच एक्ससिटेड होती.