मामी बरोबर माझं मिलन

मी रोहित 21 वर्षीय तरुण आहे. आज मी आपल्याला माझ्या सख्ख्या मामी सोबत घेतलेल्या पहिल्या लैंगिक सुखाचा अनुभव कथन करत आहे. माझी मामी चाळीस वर्षाची आहे. मी मामीकडे नेहमीच सुट्ट्यांमध्ये आणि आणि मोकळ्या दिवसात जायचो. ही गोष्ट खरी आहे की आज पर्यंत मी कधीच सेक्स केला नव्हता. पॉर्न व्हिडिओ आणि नंगे मॅक्झिन मी पाहायचो. पण आपल्या परिवारातल्या कोणत्याही महिलेला मी त्या नजरेने कधी पाहिलं नव्हतं.

ही गोष्ट काही दिवसापूर्वीची आहे. नेहमीसारखाच मी माझ्या मामाच्या घरी गेलो होतो. त्यांच्या घरी माझा मामा, मामी आणि त्यांचा मुलगा असे तिघे राहतात. जेव्हा मी मी घरी पोहोचलो तेव्हा मामीने दरवाजा उघडला. मला पाहून ती नेहमीसारखीच खुश झाली आणि मला प्रेमाने आत मध्ये घेतलं.

मामी म्हणाली: रोहित फार दिवसानंतर आलास तू?

मी म्हणालो: मामी अभ्यासातून थोडाही वेळ मिळत नाही. आता आलो ना तर काही दिवस मी इथेच थांबतो तुमच्याजवळ.

मामी म्हणाली: हो बेटा हे तर तुझंच घर आहे. आरामात काही दिवस येथेच थांब आमच्या सोबत.

मी विचारलं: आणि बाकी सर्व कुठे आहेत? कोणी दिसत नाही आहेत?

मामी म्हणाली: तुझे मामा तर ऑफिसच्या टूरवर गेले आहेत. ते एका हफत्यानेच वापस येणार. आणि तुझा भाऊ जॉबवर गेला आहे. रात्री उशिरापर्यंत येईल वापस. तू फ्रेश होऊन आराम कर.

Marathi XXX Story – शेजारच्या चिऊला धुतले

मी होकार देऊन तिथून उठलो आणि माझ्या भावाच्या रूममध्ये गेलो. रूममध्ये जाऊन मी माझे टी-शर्ट आणि जीन्स काढून शॉर्टस लावले आणि बाथरूममध्ये फ्रेश होऊन परत बेडवर लेटलो. तेवढ्यात मामी आली आणि म्हणाली, “बेटा मी आंघोळ करायला जात आहे. तू आराम कर. घरी कोणी आलं तर पहाशील.” मी म्हणालो, “हो मामी तुम्ही आंघोळ करा मी लक्ष ठेवेन.”

मामी आंघोळ करायला गेली आणि मी तिथेच लेटून राहिलो. थोड्याच वेळात मला पॉर्न पाहायची इच्छा व्हायला लागली. मी विचार केला की घरी तर कोणीच नाही आहे आणि मामी तर आंघोळ करत आहे. मी आरामात पॉर्न पाहू शकतो आणि मी माझ्या मोबाईलवर पॉर्न पाहायला लागलो.

पाहता पाहता माझा सात इंचाचा लवडा उभा झाला. तेवढ्यात बाथरूममधून आवाज आला. मामीने मला बोलावलं. त्यांनी दरवाजा लॉक केला नव्हता. तो थोडासा खोलून म्हणाली, “मी टॉवेल तर आणलं आहे पण ब्रा पॅंटी आणायचे विसरले. ते तिथे बेडवर ठेवले आहेत. जरा आणून दे बरं मला.”

मी बेडवरून त्यांची ब्रा पॅंटी उचलली आणि बाथरूमच्या दरवाज्याजवळ येऊन त्यांच्या हातात दिली. पण तेवढ्यात चुकीने त्यांच्या हाताने दरवाजा थोडा जास्तच खुलला! त्यांनी माझ्या हातातली ब्रा पॅंटी घेतली आणि पटकन दरवाजा लावला. पण त्या काही सेकंदात मला माझ्या सख्ख्या मामीच्या पूर्ण उघड्या शरीराचे दर्शन झालं होतं. ती एकदम गोरी होती आणि तिचं सौंदर्य आग लावणार होतं. माझा लंड तर आधीपासूनच उभा होता. पण उघड्या मामीला पाहून तो लोखंडासारखा कडक झाला.

मी कामतप्त होऊन बेडवर परत आलो. काही वेळानंतर मामी ब्रा पेंटी घालून टॉवेल लपेटून बाहेर आली. मी त्यांच्या समोरच बेडवर होतो. ती थोडीशी लाजली आणि हसून दुसरीकडे पाहायला लागली. मी थोडा घाबरलो होतो आणि थोडी लाजही येत होती. कारण मी माझ्या सख्ख्या मामीला उघडी पाहिली होती. आणि तिच्या समोर माझा लवडा अजूनही उभा होता.

मामी म्हणाली, “तू थोडा रूम बाहेर जा. मी कपडे बदलते. मग ये परत.” पण मी उठत नव्हतो. उठणार तरी कसा? माझा उभा लवडा मामीला स्पष्ट दिसला असता! मामी जोराने म्हणाली, “अरे जा ना लवकर. मला तयार होऊ दे.”

त्यांच्या अशा बोलण्यामुळे मला उभं राहावं लागलं. जसा मी उभा झालो तसा माझ्या शॉर्टमधुन ताणलेला लवड्याचा आकार स्पष्ट दिसत होता. जसा काही तो पॅण्ट फाडून बाहेर यायला बघत होता. ती त्याला पाहतच राहिली आणि म्हणाली, “तू काय करत होतास रूममध्ये? खरं सांग.” मी थोडा घाबरून उत्तरलो, “काहीच नाही मामी. मी तर लेटून होतो फक्त.” ती म्हणाली, “बघ तू काय विचार करत आहेस? माझ्यापासून लपवू नकोस. खरं सांग आत्ताच.”.

Marathi XXX Story – शाळेतले प्रेम

मी त्यांना काहीच बोलू शकलो नाही आणि रूमच्या बाहेर आलो. मामी तयार व्हायला लागली. मग मला काहीतरी विचित्र वाटायला लागलं. मी कधीच सेक्स केला नव्हता आणि माझ्या सख्ख्या मामीचं ते उघडे शरीर माझ्या डोळ्यासमोर फिरत होतं. माझ्याच्याने रहावले नाही आणि मी लपून रूम कडे परत येऊन त्यांना कपडे बदलताना पाहायला लागलो. मी कधी आपल्या परिवारातल्या कोणत्याही मुलीला किंवा महिलेला नागडे पाहिलं नव्हतं किंवा त्यांच्याबद्दल सेक्सी भावनाही आली नव्हती. पण आज मामीला पहिल्यांदा उघडे पाहिल्यावर मला त्यांच्याप्रती लैंगिक आकर्षण यायला लागलं. माझा लवडा त्यांना पाहून उड्या मारत होता.

मामीने आपल्या टॉवेल काढला. आता ती फक्त ब्रा आणि पॅंटीवर बेडवर बसली होती आणि आपले केस वाळवत होती. मग तिने आपली आलमारी खोलली. ती कपडे घालणारच होती तसा मी स्वतःला रोखू शकलो नाही आणि सरळ रूम मध्ये घुसलो. मामीने घाबरून मला विचारलं, “तू इथे कसा आलास? मी सांगितलं ना तुला कपडे घातल्यावर बोलवेन म्हणून?”

मी काहीच बोललो नाही आणि त्यांच्यासमोर उभा राहिलो. माझा लवडा उभा होता.

मामी म्हणाली: काय झालं? काय झालं तुला सांग?

मी म्हणालो: मामी मघाशी मी तुम्हाला अंघोळ करताना उघडं पाहिलं होतं त्यासाठी सॉरी.

ती म्हणाली: अरे ती तुझी चूक नाही. माझ्याकडून चुकून दरवाजा उघडला. त्यात तुझी काय चूक?

आणि तिने प्रेमाने माझ्या गालावर हात ठेवला. पण तरीही मी तिथेच उभा होतो.

ती म्हणाली: आणखी काही सांगायच आहे?

मी घाबरत घाबरत हिंमत केली आणि मामीच्या कमरेवर दोन्ही हात ठेवले!

मामी म्हणाली: हे काय करत आहेस तू?

मी अगदी त्यांच्या जवळ गेलो आणि हळू हळू बोलायला लागलो:

मी: मामी आज ते मी तुम्हाला बिना कपडे पाहिलं ना..

मामी म्हणाली: हा तर?

Marathi XXX Story – शोभाताई ची सुन्दर पुच्ची

मी म्हणालो: तुम्ही फारच सुंदर दिसत होतात मामी. आणि बिना कपड्यात तर तुमचं शरीर सोन्यासारखा चमकत होतं.

ती फारच लाजली आणि मला दूर करत म्हणाली: तुला म्हणायचे काय आहे? स्पष्ट बोल.

मी म्हणालो: मामी मी तुम्हाला नेहमीच कपड्यांमध्ये पाहिला आहे. पण आज त्या रूपात पाहिला आहे पहिल्यांदा. तर पुन्हा एकदा पहायचं माझं मन होत आहे.

मामी म्हणाली: अरे मी तर तुझ्या आईसारखी आहे. हे तू काय म्हणत आहेस?

मी त्यांचा हात पकडून त्यांना प्रेमाने मनवायला लागलो. मी माझ्या हातात तिचे हात घेऊन होतो.

मी परत म्हणालो: मला उघडं पाहायचा आहे तुम्हाला.

तीही थोडी घाबरायला लागली होती. ती विचार करत असावी की आपल्या मुलासारख्या सोबत असं कसं करू शकणार?

मग मी माझ्या हाताने त्यांच्या गालावर कुरवाळलं आणि त्यांना समजवायला लागलो.

मी: मामी ही गोष्ट आपण कुणाला सांगू नाही. फक्त उघडंच तर पहायचं आहे मामी! पण ती मला समजवत होती. ती मानतच नव्हती.

मग मामी म्हणाली: मी कपडे काढीन पण एका अटीवर.

मी विचारलं: सांगा अट.

मामी: तुही जर तुझे कपडे काढत असणार तरच मी माझे कपडे तुझ्यासमोर काढीन.

मी म्हणालो: मी तुमच्यासमोर कसं काय काढू?

मामी म्हणाली: आता तू काय म्हणत आहेस? मी तुझ्यासमोर कपडे काढत आहे ना? मग तुही माझ्यासमोर काढ.

मग मी तयार झालो. नंतर मामी फक्त ब्रा पॅंटीतच होती. मग तर तिने तिची ब्रा पॅंटीही काढली. ती माझ्यासमोर पुर्ण नागडी होती. त्यांच्या सेक्सी शरीरावरून माझी नजर हटत नव्हती. त्यांना उघडं पाहून माझा लवडा चांगलाच उभा झाला. मीही माझे कपडे सटकन काढले. माझा लवडा एकदम सापासारखा फना काढून बाहेर आला.

मामी म्हणाली: अरे तू तर झोपला होतास ना? मग तुझा लवडा एवढा कसा काय झाला?

मग मी मामीला खरं सांगितलं: तुम्हाला नागडे पाहून हा असा झाला आहे.

मग मी दोन्ही हाताने मामीला पकडलं.

Marathi XXX Story – एका लेखकाची सत्यकथा

मामी म्हणाली: काय करत आहेस?

मी म्हणालो: मामी तुम्हाला झवायचं फार मन होत आहे.

मामी तयार झाली आणि मला माझ्या मनासारखं करायला दिलं. मी आणि मामीने डोळे बंद केले होते. मग मला अचानक जाणीव झाली की मामीने खालून माझा लवडा पकडला आहे आणि ती त्याला सहलवत आहे. मामीने डोळे उघडले आणि ती माझ्या लंडाला हलवायला लागली. मी मामीच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले आणि तिला किस करायला लागलो.

मामी म्हणाली: हे सर्व कुणाला माहिती झालं नाही पाहिजे.

मी त्यांना विश्वास दिला आणि परत त्याला किस करायला लागलो. मामीने मला बेडवर पाडलं आणि म्हणाली: याआधी कधी तू सेक्स केला आहेस?मी म्हणालो: आज पर्यंत मी नाही केला आहे.

ती म्हणाली: आज तुझा सेक्सचा पहिला अनुभव मी फार चांगल्या प्रकारे करून देईन.

मग मी लेटलो आणि ती माझ्या अंगावर येत माझा लंड चुसायला लागली. किती मजा येत होती त्यावेळेस काय सांगू मित्रांनो! माझ्या सख्ख्या मामीने चुसून चुसून माझा लवडा उभा केला.

ती म्हणाली: आता तयार हो!

मग मामी माझ्या लंडावर बसली आणि एका जोरदार झटक्यात आपल्या पुच्चीत माझा पूर्ण लवडा घेतला! फारच छान, सुखद अनुभव होता तो! मग मामी माझ्या लंडावर खालीवर होऊन माझ्याकडून आपली चूत चोदायला लागली. मी दोन्ही हातात त्यांचे वक्ष पकडले होते. फार झवल्यानंतर मामी थकली आणि खाली लेटली.

मग मी तिच्या अंगावर चढलो. , माझ्या सख्ख्या मामीच्या पुदित माझा लंड सेट केला आणि मग मीच तिला फटके मारायला लागलो. मामीच्या तोंडून काम सुस्कारे आवाज येत होते. काही वेळातच आम्ही दोघेही झडलो आणि एकमेकांच्या बाहुपाशात पडून एकमेकांचे शरीर कुरवाळत बसलो.

Marathi XXX Story – भाभी आणि तिच्या बहिणीला झवले

थोड्या वेळाने माझा लंड पुन्हा कडक झाला, मामीने त्याला लगेच तोंडात घेऊन लॉलीपॉप सारखं चाटायला लागली व माझं पाणी काढलं. आम्ही संध्याकाळ पर्यंत असेच एकमेकांच्या मिठीत बेड वर पडून राहिलो संध्याकाळी सात वाजता मामी रात्रीच जेवण करायला उठली व आम्ही वेगळे झालो. मामी नागडीच किचन मध्ये जेवण करत होती जेवण झाल्यावर मामी ने मला उठवलं व अंघोळी करायला नेलं आम्ही दोघांनी सोबतच अंघोळ केली व कपडे घालून बाहेर आलो.

थोड्या वेळाने मामाचा मुलगा कामावरून घरी आला व आम्ही गप्पा मारायला बसलो.