कडक रजनी

मराठी प्रणय कथेच्या वेबसाइट वर आपले स्वागत आहे.. किराणा मालाच्या दुकानात मि तिला पहिल्यादा पहिले आखीव रेखीव शरीर भारदस्त बांधा नाजूक कंबरस्लीवलेस ब्लॉउस अहाहा काय सुंदर तिची अदा असे किती माझ्या सारखे तिच्या वर असतील फिदा देव जाणे. तिला पाहुन नेहमी व्याकुळ होऊन जाई समजत नव्हते असे का होत आहे ते,

पण मला तिच्या बद्दल काम भावना आहेत हे लक्षात आले मला ,पण तिला कसे आपलेसे करून थोडे अवघड होत,माझ्या आधी खूप लाईन मध्ये लोक होते त्या सगळ्यांना दूर करून आपला नंबर कसा लावावा ह्या विचारात मी असायचोतिच्या आठवणीत मी किती वेळा हस्तमैथुन केला असेल मलाचआठवत नाही..

Marathi Vahini sex story – वाहिनीची मसाज आणि सेक्स

तिच्या मादक शरीराला पाहून किती तरी वेळा बाबुराव तसाच गळाला होता, एक दिवस रजनी मला माझ्या घरासमोर शिफ्ट झालेली दिसलीसामानाची ने आन चालु होती तश्या परिस्थिती चा फायदा आपण घेतला पाहिजे असे मला वाटले अन मी तिच्या कडे जाऊ लागलो.

मी गेल्यावर माझी ओळख करून दिली मी समोर राहतो तुम्हाला मदत हवी असेल म्हनून आलो असे सांगितले ,रजनी माझ्या कडे खालपासून ते वरती पहात हसून बोलली हो तुमची मदत तर नक्कीच लागेलं मला असे बोलली मी आपली लाइन क्लिअर होत आहे असे वाटले मी तिला दिवसभर कामात मदत केली तिने तिच्या घरात कोण असते काय ते सगळे सांगितलेनवरा बाहेरगावी असतो कामासंदर्भात सासू सासरे गावी असतात त्यांना शहर आवडत नाही अधून मधून येत असतात..

बाकी तुझ्या घरी कीं असते मी बोललो माझ्या घरी मी सध्या एकटाच असतो आई वडील आहेत त्यांना पण गाव सोडून आवडत नाही ह्या एवढ्या मोठ्या घरात मी एकटाच असतो।

राजनि बोलली फार छान तर मग सगळे आवरून झाल्यावर चहा पाणी करून मी निघालो असताना तिने विचारले की तुझा मोबाइलला नंबर तर देऊन जा माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या पण जास्त चेहर्या वरचे भाव ना बदलता मी माझा नंबर तिला देऊ। घरी आलो अन तिला झवायच्या स्वप्नात रात्रभर हस्त मैथुन करत रात्र काढली,

सकाळी मा हि काम नव्हते मग मी रजनीच्या घरी चक्कर मारावी म्हणून गेलो तर ती पण नुकतीच झोपेतून उठली होती..

Marathi Vahini sex story – जस्विनी आणि राजभोग

गुलाबी कलर च्या गाउन मध्ये एकदम सेक्सी दिसत होती, तिच्या मोठ्या उरोजच्या दर्शन झाले मला तिने रात्री झोपताना ब्रा काढून टाकली होती म्हणून उरोज असे मोकळे होते,मन माझे तर आउट ऑफ झाले होते, कसातरी स्वतःवर ताबा घेऊन होतो,

तिने मला बघून एक स्मित हास्य केले मी बोललो कि सहज आलो होतो झाले की नाही काम म्हणून ती बोलली की अजून आहे पसारा तेच लावता लावता मला उशीर झाला,

तीने पटकन चहा करन आणला अन आम्ही बसून गप्पा मारू लागलो बोलता बोलता ती बोलली कि मी तुला नेहमी मार्केट मध्ये पाहायचेसारखा चोरून चोरून पाहायचा मला ,हे ऐकून तर मला दरदरून घाम आलाकाय बोलावे समजत नव्हते अन तिच्या प्रश्नाला काय उत्तर द्यावे हे पण समजत नव्हते,हसून तो प्रसंग मी टाळला,ती आवरा आवर करताना मी तिच्या बेड रूम मध्ये आलोतर तिने मस्त अश्या रंगिबेरगी ब्रा अन पॅंटी लटकावून ठेवल्या..

होत्या त्या पाहून माझ्या डोळ्यात चमक निर्माण झाली नकळत पुढे होऊन मी त्या ब्रा पॅंटी ला हात लावला तेव्हड्यात रजनी बेडमध्ये आली अन तिने मला हात लावताना पाहिले,माझ्या तर आता डोक्यात मुंग्या येत होत्या आता ती कशी रेऍक्ट होईल ते पण तिने मिश्किल हास्य केले अन मी समजलो मार्ग मोकळा आहे….

न आता पुण्याच्या कामाला उशीर नको करायाला म्हनून मी तिला आता डायरेक्ट भिडायचे ठरवले ,मागून जाऊन तिला मी गचकन मिठीत घेतले तिने पण काहीच विरोध ना करता उभी राहिली,तिने मला हाताला धरून बेड मध्ये आणले,अन ओठाला ओठ लावले माझ्या साठी तर ते स्वर्ग सुखच होते,तिने मला बेड वर पाडुन शर्ट काढला .सलं सगळी कडे किस करू लागली ,

माझा बाबुराव फनफनत होता, तिच्या तिच्या गुलाबी गाउन पेक्षा ती जास्त गुलाबी झाली होती,ती भुकेल्या प्राण्यासारखी माझ्यावर तुटून पडली होती की सांगू शकत नव्हतो, तिने मग माझ्या पॅन्ट काढून टाकली,आता मी फक्त अंडरवेयर वर होतो,

मी पुढे येऊन तुच्या गाऊन ची चैन काढली अन पाठीवर किस करू लागलो ती पण बेधुंद झाली होती,

मी जास्त वेळ का दवडता तिचा गाऊन काढून टाकला…

Marathi Vahini sex story – एका लेखकाची सत्यकथा

आता तिने फक्त निकर घातली होती गोल गोल उरोज मस्त कंबरआता तिला मी बेड वर झोपवले अन तिला सगळीकडे किस करू लागलो,मग हळूच तिच निकर खाली केल अन योनीचा वास घेत होतो ती ला बोललो रुजू तुझी योनी चाखु का ति बोलली मग मला पण तुझा चोकायचा आहे, मी बोललो हो का नाही,

मस्त अशी तिच्या नाजूक गुलाबी योनी मनसोक्त पने मी चाखली, मग आता तिला बोललो कि आता पुढे जाउ कातिने एक स्मित केले मग मी माझ्या बाबुराव ओला करत तिच्या योनी वर रागडवला ति आता हुंकार टाकत होतीहलू हळू तिच्या योनीत प्रवेश करत होतोतिला वेदना होत होत्या, एकदाचा बाबुराव शिराला तसा मी तिच्या वेळ पडून तिला किस करू लागलो ,तिच्या आवाजाने अजून मन उत्साहित होत होते

माझ वीर्य गळाले तिचे हि पाणी पाझरून गेले होतेतिच्या डोळ्यात काम तृप्ती चा आनंद दिसत होता,तिने पायाची मिठी माझ्या कामरेभोवती घालून मला तिच्या बाहुपाशात अडकवून ठेवले होते,असे काही वेळ पडून राहिल्यानंतर तिने ठरल्याप्रमाणे माझ्या बाबुराव तोंडात घेऊन चोखू लागली तिला माजा येत होती माझी तर अवस्थाच वेगळी होती,

Marathi Vahini sex story – शोभाताई ची सुन्दर पुच्ची

गळे झाल्यावर आम्ही बाथरूम मध्ये एक सेक्स राऊंड झालाआवरून बाहेर आल्यावर मग दिवसभर आम्ही तेच केले,एकमेकांना भोगून तो दिवस संपवलाअजून पण तिचा नवरा घरी नसतो तेव्हा मीच तीच नवरा असतो कधी ती माझ्या घरी कधी मी तिच्या घरी हे असेच सुरु राहील,

समाप्त….Abac0409
[email protected]