कॉम्पुटर रिपेअरवाला

नमस्कार , मी चिन्मय घाटपांडे , पुण्याचाच , माझे वय २१ आहे आणि मी पण गे आहे , मी सध्या बीकॉम च्या शेवटच्या वर्ष्याला आहे ,, सकाळचे कॉलेज झाले कि संध्याकाळी ६ पर्यंत आई बाबा येई पर्यंत मी घरी एकटाच असे , तेवा दुपारी कधी कधी मी पोरांना बोलवून सेक्स करत असे ,कधी मी त्यांना झवायचो कधी झवून पण घ्यायचो ……. desi lund

पण फक्त चांगले ,आणि सेक्सी मुलेच …. त्यामुळे जास्त मुले मला आवडायची नाही , म्हणून मी इंटरनेट वर गे साईट बघून मुठ्याच मारायचो ….

Desi lund > अनोळखी माणूस आणि मी..

माझ्या कॉम्प्युटरला नेहमी काहीना काही होत असे , त्यासाठी मी आमच्या जवळ राहणाऱ्या नंदू ला बोलवत असे , त्याचे मोठे दुकान होते cyber cafe पण होते स्वताचे , मी कधी कधी त्याच्या कॅफेत जायचो प्रिंट्स वगरे काढायला , आमची चांगली मैत्री होती.

एके दिवशी माझ्या कॉम्प्युटर मध्ये virus चा प्रोब्लेम झाला , म्हणून मी नंदूला फोन केला , तर तो म्हणाल कि मी बाहेर गावी आहे ,४-५ दिवसांनी येईल , माझ्या मित्राला पाठवू का? मी म्हणलो ठीक आहे , कारण मला लवकर कॉम्प्युटर चालू करून घायचा होता…

साधारण तासाभराने मला एक फोन आला..

”हेल्लो चिन्मय का? मी तुषार बोलतोय , नंदूने तुमचा नं.दिला , तुमचा पत्ता सांगता का ? computer repair साठी यायचं आहे ना ?

मी त्याला पत्ता सांगितला , , तो तासाभरात येतो असे सांगून फोन कट केला ,

Desi lund > शोभाताई ची सुन्दर पुच्ची

आता तो येऊन computer repair करणार म्हणजे फॉरमेट मारणार , म्हणून मी पटापटा महत्वाच्या फाईल्स पेन drive मध्ये सवे सेव्ह लागलो

माझ्या कडे अनेक गे मुव्ही होत्या त्या पेन drive बसने कठीण होत्या , म्हणून मी मग d drive मध्ये ठेवून दिल्या , बारा वाजले असावेत

तेव्हढ्यात बेल वाजली , मी दार उघडले , दारात २४-२५ वर्षाचा एक गोरापान आणि सेक्सी मुलगा होता

मी दार उघडताच तो हसून म्हणाला ” hi मी तुषार ,,,, नंदू ने पाठविले आहे …”

“हो या आत” , मी पण हसून म्हणालो , आणि त्याला आत घेऊन दार बंद केल ..

Desi lund > सानू

तो म्हणाला , आज फ्री च होतो मी , म्हणून लगेच आलो , नंदूने ताकीद दिलीय , घरच काम आहे निट कर म्हणून हाहहाहा , आम्ही दोघे पण हसलो , त्याला खळ्या पद्याच्या हसताना

तो computer उघडून काही काही तपासून बघत होता , मी पाणी आणून दिले त्याला आणि विचारले ‘;चहा घेणार कि कॉफी ? ‘ तो म्हणला चहा चालेल …

मग मी आत जाऊन चहा करायला लागलो , १०-१५ मीनिटनी दोन चहाचे कप आणून टेबलावर ठेवले , मी एक उचलला , तो म्हणाला ‘मी थोडा थंड झाल्यावर घेतो चहा ‘…. ‘ठीक आहे ‘मी म्हणलो .

“computer format कराव लागेल “.. तो म्हणाला

‘ठीक आहे ‘मी म्हणलो ‘ मला कल्पना होतीच त्याची …मी माझ्या महत्वाच्या फाईल्स पेन drive मध्ये सेव्ह केल्या आहेतच …

good मग करून टाकतो असे म्हणून तो computer format करायला लागला …

Desi lund > शेजारच्या मुलग्याचा कडक लंड

आता साधारण एक तास तरी लागणार होता … मी चहा पिताना त्याला न्याहाळू लागलो ,,, तो मी आज पर्यंत पाहिलेल्या handsome मुलांपेक्षा खूप पतीने सेक्सी होता, त्याने पांढरा टी शर्ट आणि निळी जीन्स घातली होती, हातात घड्याळ आणि कसले काळे धागे होते , केसं मस्त सिल्की होते ,

तो जेवा CPU मध्ये CD घालायला वाकला तेवा त्याची ग्रे आणि लाल लेबल असलेली jokey underwear दिसली , आता मला त्याच्या विषयी आकर्षण वाटू लागेले, मी त्याचा विचार करू लागलो, तो आणि मी बेड वर …ह्म्म्म मज्जा येईल , माझा बुल्ला हळू हळू कडक होऊ लागला , मी उठून सोफ्यावर बसलो , उगाच त्याने माझा उभार नको बघायला म्हणून , तो त्याचे काम मन लाऊन करत होता …

आता नुसता वाट बघत होता install होयची आणि चहा पीत होता ,,, मला वाटले काही तरी बोलावे म्हणून मी विचारले

”तुम्ही कुठे असता राहायला? ”

Desi lund > कथा माझ्या वाहिनीची – भाग ३

तो – हुं ?? हा इथेच दत्तवाडी मध्ये , अनुजा सदन मधे … आणि प्लीज मला अहो वगरे नको म्हनुंस , तुषार म्हण हा हा हा हा हा हा

उफ्फ्फ त्याचे हास्य , त्याला खळ्या पडायच्या कि खूप छान दिसायचा ..

मी -ठीक आहे तुषार , तू कुठे असतो कामाला?

“सध्या काही नाही करत मी अमेरिकेचा विसा यायची वाट पाहतो “, तुषार म्हणाला , त्यावर मी म्हणलो “अरे वा छानच , ”

मधेयचं तो computer वर काहीतरी करू लागला , आणि परत बोलू लागला , मला विचारले तू काय करतोस ”

मी सध्या बीकॉम च्या शेवटच्या वर्ष्याला आहे अमेरिकेला जायची लायकी नाही आमची , हेहेहे

तो पण हसला , आणि म्हणाला ” असे काय राव , असा नाही बोलू …..”

Desi lund > रांड अंजली व तिचा मानलेला भावू